Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


1-3 havren

Från Vedums skola
Antal elever: 15
Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

man kommer på saker lättare det är roligt

» Se klassens svar samt bilder här...