Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

5-6

Från Unnaryds skola
Antal elever: 22
Temauppdrag

Vardagsliv

Vi har jobbat med artiklar om det vardagliga livet. Vi tog vissa bilder och skrev våran egen uppfattning av bilden.  Vi har titat lite extra på insändarsidorna vi har läst och diskuterat insändare. Vi har även skrivit egna insändare. Sebastian år 5» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...