Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Göteborgs-Posten

6B

Från Skutehagens skola
Antal elever: 22
Finaluppgift 2: Gör en enkät

Gör en enkät» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 1: TIDNINGSSIDA

Gör en tidningssida till Kurres klasser» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 4: Bildsaga

Bildsaga» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 3: När hände det?

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 5: Ordfläta

Ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 6: Miniparlament

Önskejobb

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppgift 7: Dagstidningar i Sverige

Dagstidningar i Sverige

» Se klassens svar samt bilder här...


Individuellt uppdrag

Jobba som journalist för Hassel-Bladet

           Har du någonting på hjärtat?     Vi har interjuvat vår rektor Kristina på skutehagen. Hej Kristina, vi undrar hur många som blir inkallade till ditt kontor för att ha brutit mot skolans regler» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Bilder på straffade?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

I mediernas värld

  Media!  VAD BERÄTTAR TIDNINGEN OM HEMBYGGDEN? I GP som är våran statspost står det inte så mycket angående våran hembyggd torslanda. Vi har en lokal tiding som heter “ Torslandatidningen”. I den står det bl a om sport och olika nyheter som hä

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Vardagsliv

  ALLT FÄRRE ÅKER FAST FÖR FUSK     Vi läste i GP den 30 januari att allt färre åker fast idag för fusk-åk på spårvagnarna. Det är antagligen för att de inte vill åka fast eller så tycker de att det är fel. Vi har gjort

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Bestraffning

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ta del av nyheterna och skriv ett budord

Vi utgick från den nyheten vi jobbade med i huvuduppdraget som handlade om att färre åker fast för att de fusk-åker spårvagn nu än tidigare. Vi pratade om detta i grupper och valde ett förslag från varje grupp som vi sedan röstade om vilket vi ville stå

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer man att kunna köra bilar med bensin när du får körkort?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Runt omkring

I NO har vi jobbat med vatten och oljeutsläpp i Östersjön. Vi har läst  artiklar om hur människan/samhället påverkar miljön. Vi har valt var sin artikel och reflekterat om varför just den artikeln påverkade oss. Vi har satt upp artiklarna med våra tankar i

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

En frågesport till hemmen

Vi samarbetade genom att byta vissa frågor med en annan åk 6 på skolan.  Våra föräldrar svarade inte alltid samma som oss så när vi kom tillbaka till skolan fick vi kolla upp många av svaren. Här kommer våra frågor. Vill Kurre ha svaren får

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans

Vi har arbetat med att alla i klassen letade artiklar och diskuterade temat "tillsammans". Vi klistrade upp alla artiklar på en anslagstavla utanför klassrummet med alla våra funderingar nerskrivna brevid varje artikel. Vi kom fram till att vi behöver varandra och att vi tillsammans kan

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

Ibland går det snabbare att göra saker själv men oftast är det bäst att samarbeta. Det är i alla fall roligare!

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Läxa tillsammans

Vi har läst och diskuterat artikeln" Sorgedag till minne av offren" som publicerades den 21 aug 2011.Tyvärr vet vi inte hur vi skall förhindra det från att hända igen men TILLSAMMANS kan vi försöka. Vi behöver vara mer uppmärksamma och reagera när andra skriver sjuka s

» Se klassens svar samt bilder här...