Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


4-6 Korn

Från Vedums skola
Antal elever: 16
Miniparlament

Bestraffning

En svag bestraffning hjälper ibland men inte alltid. T ex på fotbollsplanen är det bra med varningar och utvisningar.

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Runt omkring

                                      nr5. Vatten vatten vatten           &» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Kommer man att kunna köra bilar med bensin när du får körkort?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

Det är nästan alltid bra att samarbeta. "man har fler hjärnor då som man kan tänka med"

» Se klassens svar samt bilder här...