Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

3

Från Gullbrandstorpsskolan
Tävlingsnamn: Smurfarna-
Antal elever: 25
Hemsida: http://www.halmstad.se/forskolaskola/grundskola616ar/grundskolor/
Slogan:
Vi har väldigt starka rötter därför får vi många nötter!
Miniparlament

Bestraffning

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Tillsammans» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det alltid bra att samarbeta?

Hej Kurre nu har vi pratat om varför vi tyckte så här: För vi har t.ex läst i HP att samarbetet hotar jobben. Då verkar det ju INTE bra att samarbeta i den situationen. Och alltid kan man ju inte samarbeta t.ex när man boxas och spelar pingis. Men det är oftast bra att samarbe

» Se klassens svar samt bilder här...