Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Norra Halland, Kungsbacka

1

Från Åsaskolan
Tävlingsnamn: DELFINNÄTET
Antal elever: 20
Miniparlament

Är det rätt att klaga?

Det är inte så bra att klaga när man vet att andra har det sämre, men ibland kan man få klaga lite....

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

LIKA FÖR ALLA

Hej, Kurre!
Vi har gjort ett fotoalbum tillsammans i klassen. Alla har fått leta upp en eller flera personer i tidningen som hjälper människor och djur till ett bra liv.

Här är några saker vi har ...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

DET VISSTE JAG INTE

Klassens djurbok
Vi började med att titta i tidningar och försökte hitta så många djur som möjligt. Vi arbetade i grupper och varje grupp fick berätta för resten av klassen vilka djur som hittades.
...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Hej Kurre!
En bild säger många saker.
Vi har tittat i tidningar och pratat om vilka bilder som ser spännande ut, vilka som är på bilderna, varför de är där och vad personerna på bilderna gör. Vi ha...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...