Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


år 4

Från Dotorpsskolan
Antal elever: 25
Temauppdrag

Det angår mig

Klassen har varit väldigt engagerade i detta. När vi läst tidningarna har vi tyckt att det som engagerat oss mest positivt är nyheten att lära sig tillverka ekologiska hudvårdsprodukter. Det tycker vi...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lyssnar vuxna på barn?

Vi tycker det är bra att många vuxna lyssnar på oss barn....

» Se klassens svar samt bilder här...


Läxa

Läxa – det angår oss mest

Vi lät familjerna tycka till mellan följande nyheter som engagerade oss i klassen:
"Cyklister i flest trafikolyckor"
"Vi lärde oss tillverka egna ekologiska hudvårdsprodukter"
"Rekordstor ozonuttun...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid tala sanning?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Tillsammans i trafiken

Vi hittade en artikel i Falköpings Tidning om att det skett en femdubbling av vildsvinsolyckor mellan 2004 och 2009. I klassen var vi nyfikna på om det är många som varit inblandade i en krock med bil...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Vad gillar du betyg?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Vi har arbetat med valet under en intensiv period. Eleverna fick bla göra en gruppuppgift där de klippte ut olika artiklar som handlade om valet. Därefter fick de själva hitta på ett "eget" parti, väl...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...