Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Ttela

4A

Från Lyrfågelskolan
Antal elever: 21
Sidouppdrag

Berätta om luciafirande

Ikväll ska vi lussa för HSB.
Det ska nog bli uppskattat, hoppas jag....

» Se klassens svar samt bilder här...