Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Skaraborg - NLT, SLA, MT, HT och Skb


1-3 Rågen

Från Vedums skola
Antal elever: 16
Miniparlament

Är det rätt att klaga?

Man har rätt att klaga ibland.
En del i klassen tyckte att man absolut inte skulle klaga om man vet att andra har det sämre.
...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Hej!

Vi klippte ut bilder där man skulle vilja vara och där man inte vill vara.

Vi berättade om bilderna för varandra.

Några fick klistra bilder på en blå plansch. När planschen var klar så ...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...