Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

Vatten 3

Från Frösakullsskolan
Antal elever: 19
Onsdag: Finaluppdrag 7 (sista finaluppdraget)

Tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Onsdag: Finaluppdrag 6

Nyhetsdikt

FEM HUNDRAÅRIGA EKAR SÅGADE NER OLAGLIGT

Skogen susar inte mer.
Vi aldrig ekar ser.
Nissans fem hundraåriga ekar
har nu sågats ner.
Olagligt våra kära elkar har
nu fallit till till sitt slut! ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 5

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 4

Kurres vänner

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 1

Kurres förstasida» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 3

Kurres ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår mig

Tjabba tjena hallå Kurre!

Vi har jobbat hårt med den här uppgiften. Vi har grävt ner oss i tidningarna för att hitta de bästa nyheterna som angår oss. När vi läste upp dem för klassen så fick de an...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lyssnar vuxna på barn?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det rätt att klaga?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

LIKA FÖR ALLA

I vår klass har vi länge pratat om hur människor i andra länder har det. Därför passade temat ”Lika för alla” bra för oss.
En flicka i klassen tillbringade julledigheten i Indien och kunde berätta f...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

DET VISSTE JAG INTE

Vi började med att prata om vad vi ville arbeta med. Vi bestämde oss för vet-du-att och faktarutor. Vi läste tidningen, skrev vet-du-att-fakta, klistrade bilder till texterna och satte upp det som en ...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Vi har jobbat med valet 2010.
Vi delade upp de olika partierna genom lottning.
Vi lärde oss hur tidningen är uppbyggd och vad som finns med i tidningen t.ex. vädret, sport, världen, Sverige och seri...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...