Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

6

Från Bockstensskolan
Antal elever: 24
Onsdag: Finaluppdrag 7 (sista finaluppdraget)

Tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Onsdag: Finaluppdrag 6

Nyhetsdikt

Alla i klassen gjorde var sin dikt. Här kommer några exempel.

OSAMA BIN LADIN ÄR DÖD
Osama Bin Ladin var en terrorist
och han borde fått smisk
fast Obama ville smiska Osama
men Osama gömde sig...

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 5

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 4

Kurres vänner

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 1

Kurres förstasida» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 3

Kurres ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår mig

Det kommer nyheter varje dag, men vilka berör oss? Vi har funderat runt det.

Många goda grannar på Håsten var rubriken till en artikel om Håsten. En hel del elever i klassen bor på Håsten vilket ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lyssnar vuxna på barn?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Insändare

Förbjud kärnkraftverk
Jag tycker att vi ska förbjuda kärnkraftverk. Det har varit olyckor förut och nu har ju Japan också blivit drabbat. Det är ju farligt med strålningen. Alla i Japan är nog jätter...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det rätt att klaga?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

LIKA FÖR ALLA

Vi har valt att koppla ihop rubriken med barnkonventionen.

Rätt att flytta elev som varit våldsam på skola.
Artikel 19: Barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykist våld och mot vansköstel...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid tala sanning?

» Se klassens svar samt bilder här...


Kurre undrar

Vinn ett Kurrekalas

Våran klass har valt en bild av en varg. Vi känner ilska för att det finns så få vargar i Sverige. Den borde vara fridlyst tycker vi!...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Vad gillar du betyg?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Vi letade i tidningar efter hjältar och skurkar. Vi valde ut topp tre.
Hjältar
1.En son som skar av sin pappas arm för att rädda honom.
2.Hjärt-och lungfondens arbete.
3.De som arbetar på sjukhus...

» Se klassens svar samt bilder här...