Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass Halland

5A

Från Åledsskolan
Antal elever: 19
Onsdag: Finaluppdrag 7 (sista finaluppdraget)

Tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Onsdag: Finaluppdrag 6

Nyhetsdikt

FEST GAV EN BRA START PÅ VÅREN
Våren har kommit våren har gått.
Våren har kommit tillbaka igen.
Då kan man spela fotboll och köra motocross.
Vi har haft fest i vår by för att välkomna våren hos...

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 4

Kurres vänner

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 5

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 1

Kurres förstasida

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

De flesta tycker ett ´Svagt ja´ kanske för att det är olika svåra texter olika dagar. De anpassar ibland texterna för barn. Ibland kan det vara lite komplicerade ord. ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 3

Kurres ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår mig

Vi arbetade i kill- och tjejgrupper. Killarna valde att arbeta med rubriker och bilder som angick dem och tjejerna valde att arbeta med tummen upp och tummen ner. Vi bifogar här bilder på en del av vå...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lyssnar vuxna på barn?

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Insändare

Flera barn i klassen skrev insändare om saker som angår dem.

Min insändare:
Hej, jag tycker att det är bra att Enslövsskolan ska renoveras eller byggas om, då kan det få plats mer elever på skola...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Är det rätt att klaga?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

LIKA FÖR ALLA

Klass 5A på Enslövsskolan arbetade med Lika för alla utifrån Barnkonventionen. Vi pratade om visst innehåll i barnkonventionen och pratade om hur detta efterlevdes i Sverige idag. Hur var det i Sverig...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid tala sanning?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

DET VISSTE JAG INTE

5A på Enslövsskolan arbetade i grupper med 4 av bidragen.
1. Visste du att...? Här arbetade tre pojkar med ett collage där de berättade att "Blomman julstjärna säljs i rekord", "Bamse ska hjälpa asyl...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Vad gillar du betyg?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Vi har i grupper arbetat med de fem olika uppgifterna. Jag bifogar scannade papper och bifogar foton. ...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...