Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Norra Halland, Kungsbacka

Skutan år 2-3

Från Fullriggaren Malevik
Antal elever: 32
Onsdag: Finaluppdrag 7 (sista finaluppdraget)

Tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Onsdag: Finaluppdrag 6

Nyhetsdikt

USA JUBLAR ÖVER RÄDEN.

Frihet och glädje hör jag i mina öron
Finns det nåt bättre än det
Vi bor i ett land med glädje och sorg
men den här gången är det glädje och frihet
Överallt ska de fira
...

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 5

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 4

Kurres vänner

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 1

Kurres förstasida» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 3

Kurres ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår mig

hej Kurre!
Vi har arbetet med "Det angår mig" på olika sätt.
Det första var att reda ut vad det betydde, att det "angår". Sedan arbetade vi md det när jordbävningen i Japan var. Några tyckte att det...

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Berätta om fritiden

Hej Kurre!
Vi pratade först om vad fritiden var. Vi kom överens om att det var det som man gjorde efter skol- och fritidstiden.
Alla fick skriva upp vad de gjorde på sin fritid och varför man gjord...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

LIKA FÖR ALLA

Hej Kurre!
Vi har arbetat med två av uppdragen.
Först arbetade vi med "Rättvisa eller orättvisa". Det gjorde vi genom att arbeta i mindre grupper. Grupperna fick välja ut bilder med rubrik. Till det...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid tala sanning?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

DET VISSTE JAG INTE

Hej Kurre och alla andra klasser!
Vi har arbetat med tre av uppgifterna. Så här har vi gjort.

1 Vi har tillsammans gjort en "Vet du att" bok. Vi fick i hemuppgift att leta reda på något som vi int...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Vad gillar du betyg?

Hej!
Som ni sett så tycker de flesta att betyg är bra. ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Vi började arbetet med valet. Det var mycket lätt att hitta bilder och text om valet. Vi blev riktigt säkra på de personerna som hörde ihop med de olika partierna. Dessutom vilka partier som ville sma...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...