Uppladdning pågår...
Anmäl din skolklass Bli en Kurre-kurir
Tävlar i område Mediekompass - Tidningen i Skolan i Värmland

5C

Från Kyrkebyskolan
Antal elever: 24
Onsdag: Finaluppdrag 7 (sista finaluppdraget)

Tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Onsdag: Finaluppdrag 6

Nyhetsdikt

Det är konst bort i vägen

En gammal sägen
Att det finns konst bort i vägen
Har nu blivit sann, nu när 1 man
Fann en tavla i diket med noter i uti
En gåva av kungen, väl besjungen
har nu blivit...

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 5

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Tisdag: Finaluppdrag 4

Kurres vänner

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 1

Kurres förstasida» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 2 - Miniparlament

Tänker tidningen på unga läsare?

» Se klassens svar samt bilder här...


Måndag: Finaluppdrag 3

Kurres ordfläta

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Det angår mig

Klassen har fått i läxa att ta med sig en artikel om något som berör dem. Sedan har de i grupper diskuterat och valt en artikel som angår dem lite extra, de har också motiverat varför de har valt just...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Lyssnar vuxna på barn?

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Måste man alltid tala sanning?

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

DET VISSTE JAG INTE

Vi har gjort en egen faktabok om djur.
Vi hittade nästan 50 olika arter av djur i vår lokaltidning(under många dagar förstås)
Alla har valt ut ett eget att skriva om, så nu har vi en bok med 23 olik...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Vad gillar du betyg?

Jag tycker det är bra för då får man veta hur man ligger till och så. Sen så är det ju lättare att veta vilken "nivå" man är på för skolan och så där....

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Du och jag och alla andra

Klassen har jobbat med flera av uppdragen i olika gruppser. Många har tänkt till om hjältar och skurkar. Andra har jobbat med Hasselskogens samhälle....

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...