Uppladdning pågår...

4-6 rågen

Från Vedums skola
Tävlingsnamn: Rågen!:D
Antal elever: 15
Finaluppdrag 10

När hände det?

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 9

När går solen ner i dag?

För Vedum (Skaraborg) går solen ner kl 20.51.
I Stockholm går solen ner kl 20.34
I Malmö går solen ner kl 20.38
I Kiruna går solen ner kl 21.22...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 8

Berätta om ett namnsdagsbarn

Vi har valt en historisk person.
Engelbrekt. Engelbrekt hade namnsdag i tisdags 27 april. Han var troligen född på 1390-talet i Englikobenning utanför Norberg. Han levde i Sverige. Och han blev utsed...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 7

Hur kommer du till skolan?

De flesta elever som går i våran klass går elr cyklar till skolan, de är hela 75%.
Det som är bra är att ingen utav oss som bor i vedum åker bil. Det är ju bra att vi tänker på miljön och dessutom är...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 5

Hitta tio tidningsord

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 4

Dagens bästa redaktionella bild

Klassen enades om att bilden på sidan 13 i Skaraborgs läns tidning med cyklister, var den bästa bilden i dagens tidning.
Vår motivering är: Vi gillade bilden eftersom att det var vackra färger och b...

» Se klassens svar samt bilder här...


Finaluppdrag 2

Gör ett collage om hållbar utveckling

vi har samlat tidnings artiklar och rubriker till collaget. dom artiklarna och rubriker handlar om schyst/oschyst, sparsamt/slösaktigt, rättvist/orättvist, onödigt/nödvändigt och viktigt/oviktigt. ...

» Se klassens svar samt bilder här...


Miniparlament

Finalparlament: Finaluppdrag 1

De flesta i klassen svarade nej, hela 75%(ca 11 elever). De flesta tog svagt nej. De är nog bara för att ibland kan man tycka att det är okej att ge igen men inte så ofta. t.ex om någon lägger ens klä...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Spara och slösa

Vi började att prata om Spara & Slösa. Sen fick vi välja ett av lektionsförslagen, Vi fick välja om vi ville jobba i par eller enskilt. Man fick även komma med andra idéer.
Grupp 1:
Vi valde att j...

» Se klassens svar samt bilder här...


Sidouppdrag

Fritid med djur

Fritid med djur !♥
Vi har jobbat med presstationen i många veckor. Men den här månaden har vi jobbat med sidouppdraget mycket alltså "Fritid med djur" . Vi har haft tidningsläxa , det är att ma...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Kropp och själ

Kropp och själ

Vi har haft tidningsläxa och fått ta ut svår ord. Sen fick vi redovisa våra artiklar. Sedan delade vi upp klassen i olika grupper som är Presstation sidouppdraget och uppdraget.

V...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Ett gott liv

Hej Kurre !!!

I klassen har vi gjort en skrivuppgift hur vi tycker ett gott liv är för oss. Eleverna fick välja 2 stycken saker dom tycker om. Dom saker det blev mest röster på var kompisar och sen...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Nu är det jul igen!

Vi har letat efter artiklar som handlar om julen, vi delade upp oss i grupper efter vad man hade haft med sig. Första gruppen handlade om välgörenhet,andra gruppen läste upp årets julklappar från 1981...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

Naturligtvis

Naturligtvis.
Förts blev vi in delade i 5 olika grupper.
Sen fick vi leta efter artiklar till naturligtvis.
senare skulle vi klistra på våran artikel på ett A3.
sen letade vi efter svåra ord och s...

» Se klassens svar samt bilder här...