Uppladdning pågår...

5 blå

Från Kyrkenorumskolan
Antal elever: 23
Temauppdrag

Naturligtvis

Presstationen - uppdrag november månad
Klass 5 blå, Kyrkenorumskolan

Eleverna hade med sig några olika artiklar/notiser som handlade om miljön.
. Oljeläcka nära Göta Älv
. Skogsbränder hotar aus...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

OTROLIGT

Uppdrag oktober månad - otroligt
Klass 5 blå, Kyrkenorumskolan

Barack Obama har fått fredspriset
Många i klassen tyckte det var helt otroligt att någon som leder krig får ett fredspris. Andra åsi...

» Se klassens svar samt bilder här...


Temauppdrag

TILLSAMMANS

Klass 5 blå fick i läxa att ta med sig en nyhet till skolan som handlade om att människor gör något tillsammans. I skolan fick de sätta upp sin nyhet under + om det var något bra de gjorde tillsammans...

Den uppladdade bilden kan inte hittas på servern

» Se klassens svar samt bilder här...