Uppladdning pågår...

Planeringsunderlag

Inför varje läsår gör vi ett planeringsunderlag där du kan se vilka teman vi tar vi upp under vart och ett av läsårets fyra uppdragsperioder.
Varje enskilt tema kopplas till ett eller ett par specifika skolämnen med direkta kopplingar till kursplaner och kunskapsmål i Lgr 11