Uppladdning pågår...

NYHETSBEVAKNING


ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV
Med en regelbunden nyhetsbevakning växer elevernas nyfikenhet på omvärlden samtidigt som de tillägnar sig större insikter om samhället och dess funktioner.

När vi diskuterar innehållet i dagstidningen kan vi också passa på att fundera över hur nyheterna presenteras i text och bild samt på tidningarnas webbsidor.
Några centrala frågeställningar är: Vem säger vad och varför? Vad är åsikter och vad är fakta? Vilka är reporterns källor? Hur skiljer man redaktionell text från reklam? Vilket utrymme får olika nyheter?

 Så funkar det, Välja nyheter, Samtal kring nyheter, Ta hand om klippen, Redovisning, Vad säger läroplanen?

SÅ FUNKAR DET

Tidningen kan ibland vara lika pedagogisk som den bästa lärare. Samla på nyheter där tidningen enkelt och begripligt förklarar något svårt.

• Vet du att ...
Håll utkik i tidningen efter spännande fakta, uppfinningar, ny forskning, rekord och annat som ni inte kände till tidigare. Gör en ”Vet du att - lista” på det ni hittar. Skriv korta faktameningar.

• Skriv faktarutor
Ge bakgrund och kort information till intressanta nyheter. Gör faktarutor på samma sätt som journalister gör. Plocka fakta ur artikeln och/eller sök information i böcker och på nätet.

• ”Man lär sig något nytt varje dag”
Gör veckocollage kring rubriken, ”Man lär sig något nytt varje dag”, och anslå dessa på en plats i skolan där många vistas.

• Hjältar och skurkar
Kurre vill att du ska leta efter HJÄLTAR och SKURKAR i tidningen. Vem är hjälte och vem är skurk? Gör topplistor och berätta för Kurre vem som till slut blev klassens Bästa hjälte och Värsta skurk. Varför toppar dessa?

Välja nyheter

• Lärarlett nyhetsprat
Läraren presenterar nyheterna på tidningens förstasidor och uppmanar eleverna att fundera på vilka som särskilt angår dem.

• Gruppvis bevakning
Dela in klassen i grupper som bevakar tidningens nyheter var sin vecka och presenterar dessa för klassen dagligen eller i slutet av veckan.

• Individuellt arbete
Eleverna går enskilt igenom tidningens nyheter i papperstidningen eller på Internet.
Genomför en nyhetsredovisning varje vecka där klassen väljer ut några av de nyheter som känns mest angelägna. Ett annat sätt är att samla ihop dagstidningar och/eller hämta nyheter på Internet till några nyhetslektioner i mars och april. Varje elev väljer sina egna nyheter.

- upp -

SAMTAL KRING NYHETER OCH UNDERLAG FÖR SKRIVNA KOMMENTARER

Dessa frågor kan vara till hjälp vid nyhetsbearbetningar.

  • Vad handlar nyheten om?
  • Varför angår det mig/oss?
  • Vilken lösning föreslår jag/vi?
  • Vem ska lösa den?

TA HAND OM KLIPPEN OCH ELEVERNAS KOMMENTARER

Några förslag:

  • Sortera och anslå de nyheter som ni talat om efter teman, t ex skola, sjukvård, trafik, miljö, teknik, hälsa med mera. Vad är eleverna mest/minst engagerade i?
  • Tillverka nyhetsböcker, individuella, gruppvis eller klassens gemensamma. Klistra in nyhetsmaterialet och kommentarer.

REDOVISNING

Låt eleverna redovisa sina nyheter och åsikter allt eftersom de är aktuella. Fokusera på samtal och diskussioner.

- upp -


LGR 11

Eleverna ska genom alla årskurser få träna sin förmåga att analysera innehållet i olika medier.
...

Även eleverna i de tidigaste skolåren snappar upp händelser och aktuella samhällsfrågor i olika medier och därför är detta ett centralt innehåll i SO 1–3.
...

Oavsett vilka medier som används kan undervisningen om aktuella samhällsfrågor bidra till att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt hos eleverna.
(Ur Lgr 11: Kommentarer till kursplanen i samhällskunskap)


Syfte

• söka information om samhället från medier Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
(Ur Lgr 11: Kursplanen i samhällskunskap)

• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap
(Ur Lgr 11: Kursplanen i bild)


Kunskapskrav

• Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor
(Ur Lgr 11: Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3)

- upp -