Uppladdning pågår...

Presstationens lärarhandledningar

« Åter arkiv

Våra lärarhandledningar innehåller konkreta anvisningar på hur man lägga upp arbetet i klassen samt förslag på redovisningar. De senaste åren har vi gjort tydliga kopplingar till Lgr 11.

Lärarhandledningarna finns tillgängliga i formatet pdf. Varje dokument öppnas i ett nytt fönster.

2014/2015
TillsammansSamhällskunskap, Svenska, Demokrati, IKT
VardagslivReligionskunskap, Samhällskunskap, Svenska, IKT
Runt omkring – Geografi, Teknik, Bild, Biologi

2013/2014
Oss emellan – Samhällskunskap, Svenska, Demokrati
På kartan – Geografi. Reflektioner kring de nationella proven i geografi för åk 6.
Ett gott liv – Biologi, Idrott och hälsa, Kemi. Reflektioner kring de nationella proven i Biologi åk 6.
Håll koll – Samhällskunskap, Svenska

2012/2013
Lyssna på mig – Samhällskunskap, Svenska, Demokrati. Reflektioner kring bedömning av måluppfyllelse.
Gräv där du står – Historia, Svenska, Samhällskunskap
Handla klokt – Samhällskunskap, ekonomi. Reflektioner kring bedömning av kunskapskraven i samhällskunskap
Var nyfiken – Matematik, Fysik, Biologi, Kemi, Teknik

2011/2012
Tillsammans – Samhällskunskap, Demokrati, Mänskliga rättigheter
Runt omkring – Geografi
Vardagsliv – Religionskunskap
I mediernas värld – Samhällskunskap, Bild, Svenska

2010/2011 (Här saknas koppling till LGR 11)
Det angår mig – Nyhetsbevakning och nyhetsprat. Löpsedlar
Lika för alla – Barnkonventionen
Det visste jag inte – Faktarutor, redovisning av nyheter
Du och jag och alla andra – Samhällsbygge, listor, sorteringsövningar