Uppladdning pågår...

Vad är Presstationen?

Presstationen är öppen för hela grundskolan. Delaktiga tidningar tillhandahåller en gratis prenumeration till registrerade klasser. Läsåret delas upp i tre perioder där klasserna kan utföra temauppdrag, delta i omröstningar och lösa nyhetskorsord.
För klasser upp till och med årskurs 6 sker en avslutande finalvecka 14-18 mars 2016. Den klass som gör bäst ifrån sig vinner 10 000 kronor. 

Temauppdragen konstrueras på ett sådant sätt att de ska tilltala så många som möjligt oberoende av ålder, intresse och kunskapsnivå. Uppdragen ska engagera och kunna genomföras, utan krav på extra resurser och tid, efter de individuella förutsättningar som står till buds. Uppdragen syftar till att belysa demokratiska värden som yttrandefrihet, ansvar, delaktighet, omsorg, empati, förståelse, respekt samt att öka nyfikenheten på omvärlden.
Uppgifterna är anpassade till Lgr 11.


Grundprinciper

Arbetet med Presstationen ska ske i samklang med Lgr 11 och vardagen i klassrummet.

Tillämpliga arbetssätt och arbetsformer bestäms av läraren. Varje deltagande klass avgör själv hur mycket tid och energi som ska ägnas åt Presstationen.

Tidningens huvudfunktion är att ge underlag till diskussioner och reflektioner. I tidningen kan eleverna också hitta konkreta exempel på det, som man arbetat med eller diskuterat i klassen.

Vad vi hoppas uppnå med Presstationen

  • Att du som lärare ska uppleva dagstidningen som ett självklart och återkommande inslag i undervisningen samt att du ska hitta de former och arbetssätt som passar dig bäst.
  • Att tidningarnas nyhetsredaktioner ska finna uppslag till positiva artiklar om skolan.
  • Att dina elever ska utveckla sin läsförmåga och sitt engagemang för omvärlden samt fördjupa sina insikter om mediernas roll i samhället.
  • Att alla ska uppleva att det är roligt, spännande och meningsfullt att använda dagstidningen i undervisningen.
  • Att uppdragen ska uppmuntra till samverkan mellan skolan och hemmen.
  • Att arbetet med Presstationen ska stimulera till användandet av skolans IT-resurser.
  • Att vi ska knyta djupare kontakter med skolan och få kunskap om verkligheten på klassrumsgolvet samt lära oss mer om barnens tankar och uppfattning av sin omvärld.
  • Att deltagande klasser ska uppleva sig som del i ett större sammanhang där unga kan göra sina röster hörda.

Några röster om Presstationen

Presstationen är en fantastisk möjlighet för elever och lärare. Allt är gratis, uppdrag som sporrar eleverna, mycket lärorikt. Jag kan verkligen rekommendera detta för alla mina kollegor. TACK för att ni gör detta möjligt!!
Viktoria Ahlqvist klass 3C Kastellegårdsskolan

Vilket fantastiskt bra jobb ni gör! Det har varit väldigt roligt att arbeta med Presstationen under året, det känns som att man fått med en stor del av SO-undervisningen. Jag har en trea nu och det har varit lagom nivå för dem på många uppdrag.
Anita Larsson klass 3A Kyrkenorumskolan

Sexorna har jobbat jättebra med uppgifterna och blivit mycket väl förberedda för det nationella provet i so.
Kristina Persson klass 6 Levene Skola

Uppdragen har varit variationsrika och lagom svåra. De har oftast engagerat eleverna. Roligt med sidoövningarna som korsorden och miniparlamentet. Bra också med uppgifter där barnen kan ta hjälp av föräldrarna.
Det har varit lagom långt tid mellan de olika uppdragen, man behöver den här tiden på sig. Mycket bra kopplingar till Lgr 11. Proffsigt gjort av er. 
Michael Bromert Klass 5 Andersbergsskolan

Läs mer (PM Presstationen 2015-2016)

Irma Rydén, Mediekompass Skaraborg
Lars Lönnberg Mediekompass Värmland-Dal
Mats Hemberg, Hemberg Mediekompass